ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

     Suphan Buri Juvenile and Family Court

 

                                                                                   

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ‘วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย’ ประจำปี ๒๕64 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าคารวะเนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมกับท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อหารือข้อราชการ ผ่านระบบ Streaming

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image